O mně

Narodil jsem se v Karviné v roce 1965 v rodině lékaře a učitelky, mám jednoho sourozence, staršího bratra. Základní školu a také gymnázium (obojí s polským jazykem vyučovacím) jsem absolvoval v Českém Těšíně. Studium na LF UP v Olomouci jsem ukončil v roce 1992. Postgraduální studium mně dovedlo ke dvěma atestačním zkouškám, a to z oboru chirurgie, a z rehabilitační a fyzikální medicíny (RFM). Za účelem získání zkušeností a také studia AJ jsem v roce 1998 vycestoval do australského Sydney, kde jsem zůstal téměř dva roky. Pracoval jsem tam v domovech důchodců a věnoval se studiu AJ a geriatrické rehabilitaci.
V roce 2001 jsem se poprvé oženil a z prvního manželství mám15 letého syna Adama. V roce 2007 jsem se rozhodl dále rozšířit svůj profesní obzor a odcestoval jsem na Blízký východ, kde jsem strávil 10 let (z toho 8.5 roku v Saúdské Arábií a 1.5 roku v Kataru).
V roce 2012 jsem vstoupil podruhé do manželského svazku. S mou druhou ženou Ellen (původem z Filipín) máme 5 letého syna Daniela. V současné době pracuji v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov v Karviné Hranicích na pozici vedoucího lékaře pro cizineckou klientelu.
Až do doku 2018 jsem nebyl nikdy politicky aktivní a teprve po návratu z Blízkého východu tj. od roku 2017 jsem se začal zajímat o politické dění v ČR a vstoupil do řad SPD.
Transparentní a především vlastenecky orientován program SPD mně oslovil natolik, že se jsem rozhodl vstoupit do řad SPD a pokusit se i angažovat aktivně. Téměř jedno desetiletí zkušeností s ideologii Islámu, nabytých v jeho kolébce, v Saúdské Arábií, mně odhalilo skutečnou podstatu politického Islámu a v čem spočívá jeho reálné nebezpečí pro Evropu a celý svět.